ahəngsiz

ahəngsiz
sif. Səsləri və ya rəngləri arasında uyğunluq (ahəng) olmayan, qulağa (gözə) xoş gəlməyən. Ahəngsiz nəğmə, şeir, musiqi, rəsm. // Uyğunsuz.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • rəngsiz — sif. 1. Rəngi getmiş, rəngi solmuş; ağarmış, bozarmış. Rəngsiz jaket. Rəngsiz paltar. 2. Rəng çəkilməmiş, rəng vurulmamış; boyasız. Rəngsiz pəncərə. – Bir qədər irəlidə hisli paslı iki kiçik pəncərə arasında alçaq, rəngsiz bir qapı vardı. A. Ş..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • biahəng — f. ahəngsiz, vəznsiz …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • bilövn — f. və ə. rəngsiz, boyasız …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • namövzun — f. və ə. vəznsiz, ahəngsiz …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • şəffaf — ə. 1) rəngsiz; işığı asan keçirən; 2) m. aydın, tərtəmiz …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • almaz — is. 1. Son dərəcə bərk, rəngsiz, şəffaf qiymətli daş (xüsusi şəkildə taraşlanmış almaz brilyant adlanır). Almaz kimi şəffaf. – <Hacı Murad:> Pəh, pəh, pəh, . . almazların şəfəqi gözlərimi qamaşdırır. S. S. A.. . . İncə almazlarla süslənmiş… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ammiak — <yun.> kim. Azot ilə hidrogen birləşməsindən əmələ gələn kəskin qoxulu rəngsiz qaz. – Mədən gübrələri ammiak şorasından ibarətdir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • avazsız — z. Ahəngsiz, adi səslə, hava ilə olmayaraq. Qənbər başını salır aşağı və bir də avazsız həmin sözləri deyir. C. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • azut — <yun.> kim. Havanın əsas tərkib hissəsini təşkil edən maddələrdən birisi – rəngsiz və qoxusuz qaz; kimyəvi element. Astara yaxınlığındakı mineral bulaqlardan da su ilə bərabər azot qazı çıxır. M. Qaşqay …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • benzin — <xar.> Əsasən neftdən və ya daş kömür kitrəsindən distillə yolu ilə, yaxud süni surətdə alınan rəngsiz, tezalışan uçucu maye …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”